Nr 12 Dette kortet er ikke tegnet av Kjell Midthun