Nr 13 Dette kortet er ikke tegnet av Kjell Midthun