Nr 14 Dette kortet er ikke tegnet av Kjell Midthun