Nr 36 Atndalskortet 2014 "Ingen avstigning før Atna stasjon"