Motiv: Fra Røros
Postkort. Aune Bilde H.27,3 B37,6 cm
Pris. Kr.850.-