Motiv: Nødvendig ærend
Postkort. Nr 110
Bilde H. B cm
Pris. Utsolgt