Motiv: "Fjell Ljom" Røros
Postkort. Nr 192
Bilde H.27,3 B37,6 cm
Opplag 100
Pris. Kr.850.-